שיחה אישית – לוסי אהריש בתחנות חייו של האלוף במיל’ עמוס גלעד שמזהיר מהנזקים הבטחוניים בהפיכה המשטרית