שיחה אישית עם יו”ר הכנסת לשעבר, אברום בורג, שסופג בקפלן הערות מביטחוניסטים על חולצה שלו כנגד הכיבוש