שיחה אישית עם לאה גולדין, אמו של הדר, על המאבק להשבתו ועל בכירי המדינה והצבא שלתחושתה מפנים עורף