שיחה אישית עם לוסי אהריש | העיתנואי וחבר הכנסת לשעבר, מיקי רוזנטל