שתי גדות – עו”ד גונן בן יצחק ואמילי עמרוסי בדיבייט על ענייני השבוע שבו לעתים נדירות גם תמימות דעים