להחזיר עטרה ליושנה – עטרה גרמן, כתבת פוליטית של מקור ראשון ועו”ד גונן בן יצחק, דמןקרטTV ב”שתי גדות”