׳שתי גדות׳ – השח-מט המחשבתי של אמילי עמרוסי ועו”ד גונן בן יצחק