׳שתי גדות׳ עם עו”ד גונן בן יצחק ואמילי עמרוסי – פרק הבכורה