יוסי לוי על נתניהו, מנדלבליט וקלון – המונולוג מתוך ‘כיכר סחריר’