הליך שיתוף ציבור בדרך הנכונה – ערוץ דמוקרטיוי וד”ר משה דרור מרימים את דגל שיתוף הציבור בישראל