״התיקים של ראש הממשלה גוזרים כל דבר ודבר בהחלטות״ – ברוך קרא בדמוקרטTV