המונולוג השבועי – יוסי לוי על ביבי בין הוואי לירושלים