למה המשטרה בישראל לא מבצעת את תפקידה לא על פי דין?