לחם ושושנים – תערוכת האומנות המסייעת לנשים בחברה הערבית לצאת ממעגל העוני