האם צה”ל פועל לפי המשנה המשיחית? – המשמעות האמיתית מאחורי “הניצחון המוחלט”