ח”כ רם שפע וישראל פריי מדברים ליגליזציה, חינוך והפלת הממשלה (באמת)