נישואים ואמונה בישראל – איתן גינזבורג, שירה חופש ורבקי רוזנר