אחרי 50 שנה סודות מלחמת יוה”כ נחשפים: בסרט “המזח” שעוסק בדילמות המוסריות שליוו את החיילים