השקעה בחינוך הערבי = השקעה בעתיד המדינה – אטילה שומפלבי מציע לתת יותר לערבים