מלחמה לא קרה בכלל: שנתיים למלחמת רוסיה – אוקראינה – פאנל מיוחד