מעצור מחשבתי ומחסור בתרבות ויכוח עניינית מרדדים את נפשו של האדם. פרופ’ מירון ח. איזקסון בטור מיוחד