האלימות הגואה בחברה הערבית | המונולוג של לוסי אהריש