שמאל, חוקי יסוד ומיכל ינאי – טל שניידר בשיחה צפופה עם ח”כ אפרת רייטן