השופטת בדימוס דורנר: ״העונש על העבירה של מיקי זוהר – כשבע שנות מאסר״