האחרות – שהרה בלאו על רות המואבייה, המהפכה הנשית וגיבורות המגילה