אטילה שומפלבי מזהיר מסכנה מיידית ושמה: מלחמת אזרחים