מטרות המלחמה: התיישבות יהודית בעזה – אטילה שומפלבי יודע שאת מחיר הפנטזיות המשיחיות אנחנו נשלם