פרשת פרס-אביטל, אמירות השר אלעזר שטרן והקמת ועדה לשיוויון מגדרי | דניאל בן-סימון וברכה ברד