מה גרם לחברי מועצת יש עתיד לבצע חרקירי? – אטילה שומפלבי מציע ליאיר לפיד לעשות בדק בית