דיבורים כמו חול ויקר לאכול – ערן הילדסהיים מסביר איך המונופולים מנצלים אבל לאומי כדי להעלות מחירים