“כשאני דיברתי בשקט לא הקשבתם לי” – הסופר חיים באר בראיון לדמוקרטTV