“דרעי במפגן של ניתוק” – שניאור ובר על חוק הרבנים בזמן המלחמה