בדרך להיות דיקטטורה? – למה ישראל ירדה שלב מדמוקרטיה ליברלית לדמוקרטיה אלקטורלית