מתוך המהדורה: כלבי השמירה של הדמוקרטיה? גדי סוקניק על משבר הקורונה וכישלון הממשלה – 21.07.20