האם יש קו ישיר בין דבריה של מירי רגב בטלוויזיה לאירוע הדריסה בקפלן?