לשמור על אריתריאה מאוחדת: המאבק הפנימי על זהות המדינה זלג לרחוב הישראלי