למה המדינה שלנו מלוכלכת? עמיעד לפידות מ׳אדם טבע ודין׳ מסביר