“לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי” – כיצד הפכה הבחירה מאחריות לספורט הלאומי – המונולוג של רות קליין