האם נזכה לראות ביזור סמכויות בישראל? – מה צריך לקרות כדי שהמדיה תהיה יעילה יותר עבור אזרחיה?