אלימות נגד חרדים? חקירה! אלימות נגד משפחות חטופים? צרצרים! הטור של רעיה מרי