“לפני השבעה באוקטובר היה מאוד קשה ומורכב. עכשיו זה בלתי אנושי ומורכב יותר” – בס”ד אינשאללה