המונולוג השבועי – יוסי לוי על המתנה שקיבלה שרה נתניהו