מיכל מצוב ושלומי לקאו מדברים על העבודה עם דמוקרטTV!