מהפך בריאות הנפש של ניצן הורוביץ – ד”ר עידו לוריא ושי איתמר