אין דבר כזה עם פלסטיני? למה? כי אין פ’ בערבית? דווקא יש. תתמודדו