הנה דבר אחד שיש עליו קונצנזוס: הפרפרים בבטן כשמגיע היום שבו הבן או הבת שלך רוצה ללכת לקרבי. שתי גדות