האם “חוק הנאשם’ הוא בעצם חוק שחל רטרואקטיבית? האם אפשר יהיה לשנות אותו? ומה בג”צ יחשוב על החוק הזה?