״הטלת סגר מלא בגלל עלייה בתחלואה? זה בגלל העלייה במחאה!״ – משה בוגי יעלון בדמוקרטTV