“אנחנו סומכים על ערבים שיבנו לנו את הבית אבל מפחדים שיכנסו אליו” – רעיה מרי על יחסי עבודה בצל המלחמה