החיים חשובים יותר מחזון ארץ ישראל השלמה – יריב אופנהיימר מציע לא לקחת את החללים כגזרה משמיים